Διοικούσα Επιτροπή Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α.

                                                                    taosypa
Σας γνωρίζουμε ότι η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ της Ο.Σ.Υ.Π.Α. (Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α.) όπως διαμορφώθηκε μετά το 15o Τακτικό Συνέδριo και την συγρότηση σε σώμα στις  02.02.2022, είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
  • Αντιπρόεδρος: Σταυράκης Άγγελος
  • Γεν. Γραμματέας: Χατζημελετιάδης Ευθύμιος
  • Οικονομικός Γραμματέας: Αναγνωσταράς Γεράσιμος
  • Ταμίας: Σταυρόπουλος Χαράλαμπος
  • Έφορος: Επιτροπάκης Μαχαήλ
  • Μέλος: Κούτρας Νικόλαος

κορυφή σελίδας