Διοικούσα Επιτροπή Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α.

                                                                    taosypa
Σας γνωρίζουμε ότι η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ της Ο.Σ.Υ.Π.Α. (Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α.) όπως διαμορφώθηκε μετά το 13o Τακτικό Συνέδριo και την συγρότηση σε σώμα στις  28/02/2014, είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Αλεβιζόπουλος Βασίλειος
  • Αντιπρόεδρος: Διζές Νικόλαος
  • Γεν. Γραμματέας: Αγγουράς Πέτρος
  • Οικονομικός Γραμματέας: Σταυράκης Άγγελος
  • Ταμίας: Λύκου Καλλιόπη
  • Έφορος: Καλογερόπουλος Θεόδωρος
  • Μέλος: Χατζημελετιάδης Ευθύμιος

κορυφή σελίδας