Αρχές - Σκοπός Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α.

Σκοπός του Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α. - ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ της Ο.Σ.Υ.Π.Α. είναι η κάλυψη των μετόχων ασφαλισμένων με τις παρακάτω αποζημιώσεις (παροχές):
taosypa

AΠαροχή ΕΦΑΠΑΞ, οποτεδήποτε αποχωρήσει ή απολυθεί από την ΥΠΑ.

ΒΠαροχή ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ, για έξη (6) κλίμακες εγχειρήσεων.

      ήτοι: Πάρα πολύ μεγάλη, Πολύ μεγάλη, Μεγάλη, Μέτρια, Μικρή, Πολύ μικρή.

ΓΠαροχή ΠΡΟΝΟΙΑΣ, που εστιάζεται στην κάλυψη των κινδύνων Θανάτου και Αναπηρίας άνω του 67%.

 

Μέτοχοι - ασφαλισμένοι του Τ.Α.Ο.Σ.Υ.Π.Α. είναι όλοι οι μόνιμοι και ΕΣΙΔ αορίστου χρόνου υπάλληλοι της ΥΠΑ.

κορυφή σελίδας