ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 02.02.2022

Αριθμ. Πρωτ. : 8


Αθήνα ,27.01.2022                                                                             Προς: Μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΠΑ, την 02.02.2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9:30  με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους,( σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, χρήση μάσκας και αντισηπτικού) και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  • Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
  • Αναπλήρωση θέσης οργανωτικού γραμματέα λόγω συνταξιοδότησης.
  • Αναπλήρωση μελών Διοικούσας ΤΑΟΣΥΠΑ λόγω συνταξιοδότησης.
  • Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν το  ΤΕΑΥΠΑ.
  • Λοιπά θέματα.

Την ημέρα της συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. της  ΟΣΥΠΑ τα οποία δεν μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο, θα λάβουν  με e-mail τον σύνδεσμο στον οποίο θα πρέπει να κλικάρουν προκειμένου να συμμετέχουν στο Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης.Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                            O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                              Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας