Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ 24.11.21

Αριθμ. Πρωτ. : 27


Αθήνα, 21.11.2021                                                                             Προς: Μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ


                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΠΑ, την 24.11.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00  μέσω τηλεδιάσκεψης, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης και λήψη αποφάσεων σχετικά με

την πρόσκληση της ΟΣΥΠΑ από τη Διοίκηση της ΥΠΑ σε διαπραγμάτευση, για την επίτευξη

συμφωνίας κατ’ άρθρο 21 του ν.1264/1982, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 του

ν.4808/2021.

                                                    Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                            O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                              Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας