ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΣΥΠΑ 10.06.2021

Αθήνα,   02.06.2021                       ΠΡΟΣ :   1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Αριθ. Πρωτ.: 13                                           2. Διοίκηση ΥΠΑ

                                                                  3. Συλλόγους-Μέλη ΟΣΥΠΑ

                                                                  4. Εργαζόμενους ΥΠΑ

                                                                  5. Οργανικές Μονάδες ΥΠΑ

                                                                  6. ΜΜΕ  

Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η – Α  Π  Ε  Ρ  Γ  Ι  Α

 

H ΟΣΥΠΑ και οι εργαζόμενοι της ΥΠΑ συμμετέχοντας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που καταθέτει η Κυβέρνηση καθώς και την οικονομική ασφυξία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και τη συνεχή προσπάθεια ξεπουλήματος των υπολοίπων αεροδρομίων της Χώρας μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

  • Όχι στην κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας.
  • Όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.
  • Όχι στον έλεγχο του Μητρώου μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και τους εργοδότες.
  • Όχι στην παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας.
  • Όχι στη μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα.
  • Άμεση λύση του οικονομικού εγκλωβισμού της ΥΠΑ.
  • Όχι στο ξεπούλημα των αεροδρομίων μας.

Για τους λόγους αυτούς η ΟΣΥΠΑ συμμετέχει στην απεργία της ΑΔΕΔΥ με  4ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 από ώρα 11:30 έως 15:30 τοπική.

Επισημαίνεται ότι στη προκηρυχθείσα στάση εργασίας εφαρμόζουμε το Ν.2224/1994 άρθρο 10 παρ. 1 με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,2,4,5 και 6 του Ν.1915/1990 και ως εκ τούτου η ΟΣΥΠΑ, στα πλαίσια της λειτουργίας της ως δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με επίγνωση της ευθύνης της ως οργάνου και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και το Ν.1264/1982, κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας θα παρέχει το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις:

Α) Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR Αθηνών – Μακεδονίας.

Β) Ελληνικών και ξένων στρατιωτικών α/φών, που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις.

Γ) Αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Δ) Νοσοκομειακές πτήσεις.

Ε) Πτήσεις στις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί Κρατών – Πρωθυπουργοί.

Στ) Πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ζ) Μεριμνά για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Υπηρεσίας και την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων.

Η σχετική αγγελία (ΝΟΤΑΜ) θα πρέπει να είναι σαφής και απαγορευτική για α/φη που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω και προς αποφυγή προβλημάτων που

θα ανακύψουν στις υπηρεσίες εδάφους και λειτουργίας του αεροδρομίου, για τη διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η ΥΠΑ.

Ως προς την πυρασφάλεια αεροδρομίων έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/10719/51/12-3-01 επισημαίνουμε ότι:

«Κανένα α/φος δεν θα απογειώνεται ή προσγειώνεται στα Κρατικά Πολιτικά αεροδρόμια, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενους υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης»,  ως εκ τούτου : «Πυρασφάλεια θα παρέχεται μόνο για τις πτήσεις που προβλέπονται ότι θα εξυπηρετούνται από το προσωπικό ασφαλείας».

Επισημαίνουμε  ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΥΠΑ να μην επιτρέπει σε τρίτους (π.χ. προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, προσωπικό ΥΠΑ που δεν απεργεί και δεν ανήκει στην ΟΣΥΠΑ κλπ.) να εμπλέκονται σε αντικείμενο έργου που αποτελεί αρμοδιότητα του προσωπικού που απεργεί. Οι δε επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, σαν συνέπειες της εμπλοκής αυτής, θα βαρύνουν αποκλειστικά την Διοίκηση της ΥΠΑ και όχι βέβαια το προσωπικό ασφαλείας.

Προς τούτο, θα πρέπει η ΥΠΑ να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα αυτό, η δε παράληψη αυτή θα βαρύνει την Διοίκηση της ΥΠΑ με την ανάλογη ευθύνη.

Το προσωπικό ασφαλείας βάσει του άρθρου 21 του Ν.1264/1982 θα οριστεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΟΣΥΠΑ.


                                            Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. Γραμματέας


Κωνσταντίνος  Τριανταφύλλου                                      Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας