Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΥΠΑ 03.09.2020

Αριθμ. Πρωτ. : 48


Αθήνα, 01.09.2020                                                Προς: - Μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ

                                                                                      -Πρωτοβάθμια Σωματεία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο ,καθώς και τους Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της ΟΣΥΠΑ την 03.09.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00  στο Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ  (Λ. Ποσειδώνος 27 , Γλυφάδα).

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, το ΦΕΚ 3583 τεύχος Β΄ της 28.08.2020 και το άρθρο πρώτο, περί ανώτατου ορίου συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων (ήτοι ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων).


Θέματα ημερήσιας διάταξης :


  • Ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο νόμου που αφορά ζητήματα της ΥΠΑ και της ΑΠΑ.
  • Ενημέρωση σχετικά με το ΤΕΑΥΠΑ.
  • Λήψη αποφάσεων για τις επόμενες δράσεις μας.

 


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                              O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος  Τριανταφύλλου                                         Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας