ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 03.08.2020

Αριθμ. Πρωτ. : 47


Αθήνα , 03.08.2020                                                              Προς: -           Διοικητή ΥΠΑ

                                                                                                   -          Υ/της Αεροναυτιλίας

                                                                                                  -          Υ/της Αεροδρομίων

                                                                                                  -          Αν. /Π/ΛΕΚ

                                                                                                  -          Όλους τους εργαζόμενους


 

 

                                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το ΦΕΚ /Β/2832/13.07.2020 της απόφασης έγκρισης απασχόλησης του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας , κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού και το e-mail – οδηγία του Αν. Π/ΛΕΚ της 31.07.2020 με το οποίο ζητείται η έκδοση των  βεβαιώσεων του μηνός Ιουλίου να υπολογιστούν από 13.07.2020 έως 31.07.2020, δηλώνουμε τα εξής.

Η ΟΣΥΠΑ και όλοι οι εργαζόμενοι της ΥΠΑ όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη Χώρα μας λειτούργησαν χωρίς εκπτώσεις τα αεροδρόμια και τα συστήματα ασφάλειας της αεροναυτιλίας.

Επομένως είναι αδιανόητο να ζητείται από όλους αυτούς τους εργαζόμενους να δεχτούν την περικοπή των δεδουλευμένων τους για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως και 12.07.2020 και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να συμπληρώσουν τις βεβαιώσεις εργασίας με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας το οποίο εργάστηκαν και όχι βάση των εκπτώσεων του ανωτέρω       e-mail.

 

 

                                       Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                      O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος  Τριανταφύλλου                                         Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας