«Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως ασφαλιστικών κρατήσεων φορέων Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

Αριθμ. Πρωτ. : 44


Αργυρούπολη , 12.06.2020


Προς: ΕΦΚΑ (Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων & Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών)

Κοινοποίηση: Όλα τα μέλη μας.

 

ΘΕΜΑ :  «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως ασφαλιστικών κρατήσεων φορέων Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

. 

Σχετικά με το με αρ. πρωτ. ΓΔΔΥ/ΛΕΚ/24528/12-12-2019 έγγραφο της ΥΠΑ το οποίο σας

κοινοποιήθηκε καθώς και το ερώτημα από το Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Νοτίου Τομέα Γλυφάδας με αρ. πρωτ. 53 της 10/01/2020 ,όσον αφορά την εφαρμογή του με αρ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/8-06-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , επί του οποίου δεν έχουν δοθεί οδηγίες στην αρμόδια διεύθυνση της ΥΠΑ , μολονότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών ,παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την πορεία του αιτήματος μας, προκειμένου να  πράξουμε και εμείς τις απαιτούμενες ενέργειες.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. ΓραμματέαςΚωνσταντίνος  Τριανταφύλλου                                                   Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας