ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑΥΠΑ

Αριθμ. Πρωτ. : 38                                                                                                ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ


Αθήνα , 14.05.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει των επικείμενων τροποποιήσεων που πρόκειται να γίνουν στο καταστατικό του

ΤΕΑΥΠΑ   και εφαρμόζοντας την απόφαση του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΣΥΠΑ περί

κατάθεσης παρατηρήσεων – προτάσεων από τα μέλη μας , συνυπολογίζοντας όμως και την

παρούσα κατάσταση λόγω COVID – 19  , ήτοι την αδυναμία σύγκλησης  Διοικητικού

Συμβουλίου , καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΠΑ όπως καταθέσουν

γραπτώς τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους στην ΟΣΥΠΑ .Το υπάρχον καταστατικό του

ΤΕΑΥΠΑ μπορείτε να το βρείτε στο teaypa.gr.Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην

ΟΣΥΠΑ μέχρι την Πέμπτη 28.05.2020 . Στη συνέχεια θα συζητηθούν από την Ε.Ε. της ΟΣΥΠΑ

προκειμένου να κατατεθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση  στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας θα γίνει και με τον ανάλογο τρόπο

αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των ανωτέρω.

 

 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                  O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος  Τριανταφύλλου                                         Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας