Έκτακτα ζητήματα ΥΠΑ εν μέσω πανδημίας Covid-19.

Αθήνα,  01.04.2020
Αρ.πρωτ. :   32
Προς:    Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
Κοινοποίηση: -   Διοικητή  ΥΠΑ
                   -         ΜΜΕ
                   -         Όλα τα μέλη
ΘΕΜΑ :Έκτακτα ζητήματα ΥΠΑ εν μέσω πανδημίας Covid-19.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Σχετικά με την από 14.03.2020 Π.Ν.Π.  με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”  , η  Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας συμμετέχοντας ενεργά σε μια από τις πιο σημαντικές
πύλες εισόδου της χώρας μας θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί άμεσα στην εν
λόγω Π.Ν.Π. καθώς επίσης  να γίνει η  προμήθεια του απαραίτητου υλικού προστασίας
των εργαζομένων της ΥΠΑ (μάσκες, γάντια , αντισηπτικά και στολές).
                                            Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                 O Γεν. Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                         ΜΗΝΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ
Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας