ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΕλληνικό 3/6/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τοποθέτησε νέα κλιματιστικά μηχανήματα στο αεροδρόμιο Καρπάθου δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα του κλιματισμού που απασχολούσε τον Κρατικό Αερολιμένα του νησιού.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι κατόπιν εντολής του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή και άμεσες ενέργειες του Διοικητή της ΥΠΑ κ. Γεωργίου Ι. Δριτσάκου τοποθετήθηκαν και λειτουργούν πέντε (5) νέα κλιματιστικά μηχανήματα στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου.
Τα κλιματιστικά μηχανήματα καλύπτουν όλους του χώρους του αεροδρομίου και συγκεκριμένα: δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τοποθετήθηκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων, δύο (2) κλιματιστικές μονάδες στον χώρο του Check in και μια (1) κλιματιστική μονάδα στην αίθουσα αναμονής (ζώνη εκτός Σένγκεν) του επιβατικού κοινού. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης στο αεροδρόμιο του νησιού. Επίσης έχει δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί σύντομα η αποκατάσταση λειτουργίας των δεκαοκτώ (18) αυτόματων θυρών στην πρόσοψη του κτιρίου του αεροσταθμού και τους ελεγχόμενους χώρους του. 
Όπως είναι γνωστό στο αεροδρόμιο δεν λειτουργούσε ο κεντρικός κλιματισμός, παρά το γεγονός ότι διακινούνται εκατοντάδες επισκέπτες ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.
Η ΥΠΑ τονίζει ότι με την εγκατάσταση των πέντε νέων κλιματιστικών, τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης και την αποκατάσταση λειτουργίας των θυρών λύνεται ένα μείζον θέμα που αναβαθμίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου προσφέροντας στους επιβάτες  καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.