Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ 18.04.19

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

 


FEDERATION  OF  ASSOCIATIONS  OF  HELLENIC  CIVIL  AVIATION  AUTHORITY

Ο.Σ.Υ.Π.Α. F.A.H.C.A.A

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 580                                                                                                   Vouliagmenis  avenue 580

Αργυρούπολη,Αττικής                                                                                                               Argiroupoli , Attiki

 

Tηλ. 2109973680                                                                                                                       Tel. 2109973680

ΦΑΞ 2109623555 FAX 2109623555

ΑΦΜ 099024637                                                                                                            osypa @ hcaa.gr
Αριθμ. Πρωτ. : 12                                                                                                       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Αθήνα , 12/04/19                                                                            Προς: -  Μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ

                                                                                                                 - Πρωτοβάθμια Σωματεία

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΥΠΑ.

Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της ΟΣΥΠΑ την 18/04/19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας.


Θέματα ημερήσιας διάταξης :


  • Λήψη απόφασης συγκρότησης έκτακτου συνεδρίου με θέμα την εκκαθάριση – διάλυση του ΤΑΟΣΥΠΑ.
  • Έκτακτο καταστατικό συνέδριο με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της ΟΣΥΠΑ.
  • Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις για το μέλλον των εργαζομένων και της Υπηρεσίας μας.

Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να φροντίσουν για τη μετακίνηση των μελών του ΔΣ τους με δικά τους έξοδα.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                           O Γεν. Γραμματέας
Βασίλης  Αλεβιζόπουλος                                                  Μηνάς  Κώστας

Επιστροφή πίσω: Ανακοινώσεις
κορυφή σελίδας