Μετακομίζει η ΥΠΑ από το Ελληνικό. Εγκρίθηκε δαπάνη 620.000 ευρώ

Μετακομίζει η ΥΠΑ από το Ελληνικό. Εγκρίθηκε δαπάνη 620.000 ευρώ

Μετακομίζουν οι οργανικές μονάδες της ΥΠΑ από το Ελληνικό, πλην των εγκαταστάσεων  του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, έως τις 30 Ιουνίου.

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας παραμένουν στη θέση που βρίσκονται, σε έκταση συνολικού εμβαδού 17.804 τμ., ενώ οι οργανικές μονάδες της ΥΠΑ μετεγκαθίστανται εντός του νομού Αττικής (εικάζεται σε κτήριο της ΠΥΡΚΑΛ, κοντά στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων).

Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης πάσης φύσεως υλικών, επίπλων, μηχανημάτων, εξοπλισμού συνεργείων και γραφείων, εργαλείων, αρχείων κτλ, από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις νέες, εγκρίθηκε πίστωση 620.000 ευρώ.

πηγή:metaforespress.gr
Επιστροφή πίσω: Αεροπορικά Ειδησεογραφικά Νέα
κορυφή σελίδας